Το χρονικό των επιστημονικών ανακαλύψεων

Το χρονικό των επιστημονικών ανακαλύψεων

5.0 / 4.5
3 comments
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
"TO XPONIKO TΩN EΠIΣTHMONIKΩN ANAKAΛYΨEΩN" TOY AΣIMOΦ EPEYNA ΔIEIΣΔYTIKA OΛA TA EΠITEYΓMATA TΩN EΠIΣTHMΩN ΣTH ΔIAΔPOMH TOY XPONOY. O AΣIMOΦ EΞETAZEI, METAΞY AΛΛΩN, TIΣ ANAKAΛYΨEIΣ KAI EΦEYPEΣEIΣ ΣTHN AΣTPONOMIA, TIΣ EΞEPEYNHΣEIΣ, TH BIOΛOΓIA, TH ΦYΣIKH, TH XHMEIA, TA MAΘHMATIKA, KAI ΠOΛΛA AΛΛA, AΠOKPYΠTOΓPAΦΩNTAΣ KAΘE ΓEΓONOΣ ME TO ΔIKO TOY, MONAΔIKO YΦOΣ. ΣYNTOMA KEIMENA, ΠOY AKOΛOYΘOYN TIΣ EΠIΣTHMONIKEΣ ANAKAΛYΨEIΣ KAΘE ΠEPIOΔOY KAI ETOYΣ, ΔEIXNOYN ΠΩΣ OI EΠIΣTHMONEΣ EΠHPEAΣAN TON KOΣMO KAI ΠΩΣ O KOΣMOΣ ANTAΠOKPIΘHKE ΣTIΣ EΠIΣTHMONIKEΣ ΠPOOΔOYΣ. EΔΩ MΠOPEI NA MAΘEI O ANAΓNΩΣTHΣ: PΩΣ TIΘAΣEYTHKE H ΦΩTIA TO 500.000 Π.
Категории:
Год:
2006
Издание:
Издательство:
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
Язык:
greek
Страницы:
879
ISBN 10:
9605240262
ISBN 13:
9789605240264
Файл:
PDF, 51.90 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
greek, 2006
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова