Γιορτές αρχαίων Ελλήνων

  • Main
  • History
  • Γιορτές αρχαίων Ελλήνων

Γιορτές αρχαίων Ελλήνων

3.0 / 5.0
0 comments
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
Ο Έλληνας Άνθρωπος ανέκαθεν υπήρξεν ευλαβής αλλά ουδέποτε υπήρξε θεόδουλος.
Ποτέ δεν εννόησε το θείον ως ένα σύνολο τρομακτικών και φοβερών όντων που παρακολουθούν αδιάκριτα τη ζωή του.
Ο Αρχαίος Έλληνας τιμά τους Θεούς με θυμιάματα, θυσίες, προσφορές ανθέων, στεφάνων, γλυκισμάτων και ποτών.
Συνουσιάζεται με το θείον με χορό, τραγούδια, θέατρο, άθληση και έρωτα.
Οι θεοί δεν είναι κάποια απρόσιτα πάνσοφα όντα που βρίσκονται κάπου εκτός Σύμπαντος, αλλά είναι φίλοι των ανθρώπων και βρίσκονται εντός του Σύμπαντος Κόσμου. Άνθρωποι, Θεοί και Κόσμος είναι ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ. 
Категории:
Год:
1997
Издательство:
Δίον
Язык:
greek
Страницы:
125
Файл:
PDF, 6.18 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
greek, 1997
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова